Møte i Myrkdalen bygdekvinnelag

Møteplan:

9. oktober
13. november - årsmøte
15. januar
12. februar
12. mars
9. april
11. juni

Møtedag er tysdag, vanlegvis kl. 20.00 i Ungdomshuset.


 

Myrkdalen bygdekvinnelag er tilslutta Norges Bygdekvinnelag. Laget er ein partipolitisk nøytral organisasjon som skal arbeida til beste for bygda. Laget vart stifta i 1948.