Møte i Myrkdalen Bygdekvinnelag

Det vert møte i Myrkdalen bygdekvinnelag tysdag 16. januar kl 20:00 i Ungdomshuset.


 

Myrkdalen bygdekvinnelag er tilslutta Norges Bygdekvinnelag. Laget er ein partipolitisk nøytral organisasjon som skal arbeida til beste for bygda. Laget vart stifta i 1948.