Anleggsarbeidarar

Anleggsarbeidarar

Desse karane arbeider for Kruse Smith, selskapet som står for tunnelldrivinga.