Tunnellinnslag i Øyni

Tunnellinnslag i Øyni

Arbeidet med tunnellen vil starta frå denne enden veke 3.