Massedeponi for Myrkdalstunnellen i Flisramshagen

Massedeponi for Myrkdalstunnellen i Flisramshagen

Lass på lass blir tømt. Det er ikkje langt mellom bilane.