Skogsdrift i Skjervheimslia

Skogsdrift i Skjervheimslia

Felling av tre. Det er bratt her.