Skogsdrift i Skjervheimslia

Skogsdrift i Skjervheimslia

Tømmeret blir lessa på.