Skogsdrift i Skjervheimslia

Skogsdrift i Skjervheimslia

På veg til lunneplassen