Skjervheim

Skjervheim

Biletet viser feltet der det er hogd skog.