Tømmerlunn på Skjervheim

 

Tømmerlunn på Skjervheim