Tømmerlunn ved riksvegen

Tømmerlunn ved riksvegen