Mot Flisram, Huset og Nesheim
Mot Flisram, Huset og Nesheim