På 1144

Denne fjelltoppen like aust for Sognegrensa har ikkje noko namn på noregskartet. Høgda er 1144 moh.

På 1144