Skjelingavatnet - Kven drog ut proppen?
Skjelingavatnet