Flyttblokk - steinbokkene blei liggjande att då isen trekte seg attende etter istida
Flyttblokk