Flyttblokk - steinblokkene er førte med isen og kan vera komne langsvegs frå
Flyttblokk