Varden på 1144, like aust for Sogengrensa. Toppen har ikkje noko namn på Noregskartet. Berre høgda er oppgitt.
Varden på 1144