Myrkdalen 4H

4H er ein politisk uavhengig organisasjon for ungdom frå 10-19 år tilslutta Norske 4H. 
Det er for tida (mai 2015) 22 medlemmer. Medlemmene kjem både frå Vinje, Holbygda og Myrkdalen. Me har møte ein gong i månaden.

Kvart år set me opp årsplan. Det er medlemmene som styrer klubben og bestemmer aktivitetane.

Av aktivitetar kan nemnast:

 • Gå Lucia til dei eldre i dalen
 • Kosekveld med film og pizza
 • Diskotek
 • Karneval
 • Utemøte
 • Volleyball
 • Delta på leir

Prosjekt

Kvart år gjennomfører medlemmene eit prosjekt innan eit av desse områda:

 • Jordbruk
 • Hagebruk
 • Husdyr
 • Kyst og fiske
 • Kost og helse
 • Kultur og formidling
 • Menneske og samfunn
 • Organisasjon og lagsarbeid.

4H-året vert avslutta med haustfest i oktober. Då stiller alle ut prosjekta sine.

Kontaktinformasjon

 • Leiar:  Anders Hauso Johanessen
 • Klubbrådgjevarar: Jorunn Hirth og Toril Årmot