Myrkdalen bygdekvinnelag

Myrkdalen bygdekvinnelag er tilslutta Norges Bygdekvinnelag. Laget er ein partipolitisk nøytral organisasjon som skal arbeida til beste for bygda. Laget vart stifta i 1948.

 

Styret i 2019

  • Lagleiar: Anne-Marit Skjervheim tlf. 906 23 552, epost: amskjervheim@gmail.com
  • Skrivar: Sigrid Skjervheim, tlf. 99 50 41 97
  • Kasserar: Astrid L. Lirhus tlf. 56 52 28 59
  • Studieleiar: Bjørg Kvalfoss tlf. 95 14 64 72
  • Styremedlem: Inger Marie Sausjord tlf. 477 58 286