Myrkdalen bygdekvinnelag

Myrkdalen bygdekvinnelag er tilslutta Norges Bygdekvinnelag. Laget er ein partipolitisk nøytral organisasjon som skal arbeida til beste for bygda. Laget vart stifta i 1948.

Møteplan fram til og med juni 2019

9. oktober
14. november - årsmøte
16. januar
ny dato: 6. februar
06. mars
03. april
12. juni

Møtedag er onsdag, vanlegvis kl. 20.00 i Ungdomshuset.

 

Styret i 2019

  • Lagleiar: Anne-Marit Skjervheim tlf. 906 23 552, epost: amskjervheim@gmail.com
  • Skrivar: Sigrid Skjervheim, tlf. 99 50 41 97
  • Kasserar: Astrid L. Lirhus tlf. 56 52 28 59
  • Studieleiar: Bjørg Kvalfoss tlf. 95 14 64 72
  • Styremedlem: Inger Marie Sausjord tlf. 477 58 286