Myrkdalen Bygdekvinnelag

Myrkdalen bygdekvinnelag er tilslutta Norges Bygdekvinnelag. Laget er ein partipolitisk nøytral organisasjon som skal arbeida til beste for bygda. Laget vart stifta i 1948.

Møteplan for 1. halvår 2018

Tysdagar er møtedag: 16. januar, 13. februar (rulling av dukar), 6. mars , 10. april, 12. juni.

Basar m. tradisjonsmat 11. mars?

Møta vert vanlegvis haldne i ungdomshuset frå klokka 20.00.
Møta er opne for alle.

 

Styret i 2018

  • Lagleiar: Anne-Marit Skjervheim tlf. 906 23 552, epost: amskjervheim@gmail.com
  • Skrivar: Martha Norheim tlf. 56 52 27 22
  • Kasserar: Astrid L. Lirhus tlf. 56 52 28 59
  • Studieleiar: Bjørg Kvalfoss tlf. 95 14 64 72
  • Styremedlem: Inger Marie Sausjord tlf. 477 58 286