Myrkdalen Ungdomslag

Myrkdalen ungdomslag vart skipa i 1904, og ungdomshuset bygd i 1928.Myrkdalen Ungdomshus

Laget har utgifter knytt til drift og vedlikehald av ungdomshuset.

Dugnadsånda i dalen er god, og gjennom aktivitetar som påskemarknad, vårfest og haustfest klarar laget å finansierera førefallande og faste utgifter.

Dei siste åra har ungdomslaget hatt mykje oppussingsarbeid i ungdomshuset. Mykje har vorte gjort, og det er framleis mykje som må gjerast. Bygdafolket er flinke til å stilla opp på dugnad, og andre lag og organisasjonar i Myrkdalen er flinke til å støtta ungdomslaget økonomisk, slik at denne type oppussing kan gjennomførast. Ein stor takk til dei!

Scenedøra i ungdomshusetDet er mogeleg å leiga undomshuset til ymse arrangement.

Utleigeprisar 2019:

 • Heile huset: 1500 kroner for medlemmer / 2000 kroner for ikkje-medlemmeer - Utvask 1500 kroner
 • Ein etasje: 800 kroner for medlemmer / 1000 kroner for ikkje-medlemmer - Utvask: 800 kroner
 • Møte: 200 kroner

Ta kontakt med Simianne Jordalen på telefon 971 06 803 om de ynskjer å leiga ungdomshuset, eller har spørsmål om utleige. 

Medlemspengar for 2019:

 • Familie 300 kroner (To vaksne og born under tjue år)
 • Enkeltmedlem 100 kroner

Vipps:

Konto nr: 3578 30 95252
Vipps:514454

Styret

 • LEIAR: Simianne Jordalen
 • KASSERAR: Gunn Hirth
 • STYREMEDLEMER:
 • Lisbet Hirth
 • Tara Hirth
 • Svanhild Marie Nybø
 • Anne Mette Norekvål
 • Leif Børge Sausjord