Myrkdalen Ungdomslag

Myrkdalen ungdomslag vart skipa i 1904, og ungdomshuset bygd i 1928.Myrkdalen Ungdomshus

Laget har utgifter knytt til drift og vedlikehald av ungdomshuset.

Dugnadsånda i dalen er god, og gjennom aktivitetar som påskemarknad, vårfest og haustfest klarar laget å finansierera førefallande og faste utgifter.

Dei siste åra har ungdomslaget hatt mykje oppussingsarbeid i ungdomshuset. Mykje har vorte gjort, og det er framleis mykje som må gjerast. Bygdafolket er flinke til å stilla opp på dugnad, og andre lag og organisasjonar i Myrkdalen er flinke til å støtta ungdomslaget økonomisk, slik at denne type oppussing kan gjennomførast. Ein stor takk til dei!

Scenedøra i ungdomshusetDet er mogeleg å leiga undomshuset til ymse arrangement.

Utleigeprisane er:

 • Ein etasje (+toalett): 800 kr (Utvask 800 kr)
 • Heile huset: 1 500 kr (Utvask: 1 500 kr)
 • Møte (og liknande): 200 kr

Ta kontakt med Karina Tveite på telefon 48 24 73 42 om de ynskjer å leiga ungdomshuset, eller har spørsmål om utleige. 

Styret

 • LEIAR: Simianne Jordalen
 • KASSERAR: Gunn Hirth
 • STYREMEDLEMER:
 • Lisbet Hirth
 • Tara Hirth
 • Svanhild Marie Nybø
 • Anne Mette Norekvål
 • Leif Børge Sausjord